FAIK Glider Handledning


Ladda ner FAIK Glider manual som pdf här

Starta testutrustningen

Anslut kablarna mellan givarna och centralenheten.
Det är viktigt att START-givaren ansluts till startuttaget och STOPP-givaren till stopputtaget.

Placera ut givarna ca 0,6-0,9 meter från närmsta spåret och på ca 10 meters avstånd från varandra.
Ju längre från varandra givarna är placerade, desto mindre blir det relativa mätfelet.

Rikta givarnas mynning så det mäter strax ovanför fotleden.

Slå på strömbrytaren på centralenhetens lock.
Utrustningen startas upp och givarna kalibreras. Under kalibreringen är det viktigt att du inte rör givarna eller utsätter givarnas mynning för rörelser.

Tidtagning

Se till att det står ”Redo” i displayen.

När åkaren passerar genom START-givarens detekteringszon startar tidtagningen.

Tiden visas kontinuerligt i displayens översta rad.

Tiden stoppar när åkaren passerar STOPP-givarens detekteringszon.

Slutliga tiden visas i displayens översta rad.

När nästa åkare passerar START-givaren flyttas föregående tid ner en rad i displayen, sådeles visas upp till de fyra senaste mätningarna i displayen.

Appen

Det finns en Android-App som tillhör FAIK-Glider.
Med denna app kan du på upp till 30 meter från centralenheten läsa ut samma mätdata som syns i displyen. Du kan även se FAIK-Gliders status och starta om utrustningen via Appen.

Ladda ner appen genom att skriva in adresssen http://www.lundkvistarna.se/faikglider/FAIK_Glider.apk i telefonens webbläsare. Observera att du kan behöva ställa om telefonens säkerhetsinställningar för att kunna installera Appen.

För att koppla upp appen till FAIK-Glider måste du ha aktiverat Bluetooth på telefonen. Tryck på knappen ”Anslut till enhet” och välj den enhet som heter HC-05. Om den skulle fråga efter kod för att para ihop enheterna så är den 1234.

Givare

Det finns två olika sorters givare. Den normala givaren mäter optimalt åkarnas ben på 70 – 90 centimeters avstånd från givaren. Har du givaren längre ifrån kan den missa åkaren, och har du den närmre så kan åkaren av misstag slå till givaren med staven.

Normalgivarna

Långdistansgivaren kan mäta åkaren på mer är fem meters avstånd vilket kan vara en fördel i vissa lägen. Nackdelen att alltid använda långdistansgivaren är att givarna lätt blir störda av andra personer i omgivningen. Långdistansgivaren kräver också längre tid för attt kalibreras.

Långdistansgivarna

Bra att veta

Byta batteri

Utrustningen drivs med sex stycken R6-batterier, kallas även AA. Du kan även använda ett 9V-batteri genom att försiktigt lossa batterihållaren från kontakten. Ett 9V batteri tar dock slut betydligt snabbare än om du använder R6-batterierna.

För att byta battterierna ska du skruva bort de fyra skruvarna på centralenehetens lock.
Batterikassetten sitter fäst i botten med kardborre och kan försiktigt lossas.

Batterier och kyla

Tänk på att ha med extra batterier eftersom kyla sätter ner prestanda på dem.
Förvara extrabatterierna varmt, tex i innerfickan.
Undvik att placera centralenheten direkt på snön.


Tidtagning är igång och du vill stänga av den utan att passera STOPP-givaren

Tryck in reset-knappen på centralenheten. Eventuellt pågående tidtagningar stoppas och utrustningen är redo för ny tidtagning när “Redo” visas i displayen.

Du kan också trycka på Reset-knappen i appen för att stänga av tidtagningen.


Tidtagning startar eller stoppar utan att åkare passerat.

Långdistansgivarna är känsliga och kan detektera rörelser upp till tio meter bort.
Försök därför rikta givarna så personer inte passerar genom detekteringszonen.


Tidtagning startar automatiskt när du slår på ström till utrustningen

Detta beror på att givarna inte hunnit kalibrera sig, tex för att du nyligen flyttat givarna från ett varmt till ett kallt utrymme.
Låt utrustningen vara i drift ytterligare någon minut utan att någon passerar genom detekeringsfältet och tryck därefter på Reset.


Tidtagning startar ej

1 Rikta om givarna så den får lättare att detektera din kropp.
2 Långdistansgivarna reagerar på värmestrålningen från din kropp. Har föremålet som bryter strålen samma temperatur som omgivningen kan givarna inte se föremålet.

3 Normalgivarna fungerar som en ljusdriven radar ochreagerar på föremål framför sig oavsett temperatur. Däremot kan givarna missa att reagera på ett föremål om det är allt för litet.

Har du frågor eller funderingar kring utrustningen kan du kontakta Mattias på:
mattias@lundkvistarna.se