FAIK Glider -Appen


Det finns en Android-App som tillhör FAIK-Glider.
Du hittar appen ”FAIK Glider” i Google Play.
Med denna app kan du på upp till 30 meter från centralenheten läsa ut samma mätdata som syns i displayen. Du kan även se FAIK Gliders status och starta om utrustningen via Appen.

Du kan även välja att få tiderna upplästa i telefonen genom att bocka för ”Läs upp”.

För att koppla upp appen till FAIK-Glider måste du ha aktiverat Bluetooth på telefonen. Tryck på knappen ”Anslut till enhet” och välj den enhet som heter HC-05, HC06 alternativt FAIKGlider. Om den skulle fråga efter kod för att para ihop enheterna så är den 1234.

2016-01-15 14.07.04